" producent okien i drzwi,
aluminiowych, PPOŻ i PCV "

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Tytuł projektu:

"Inwestycja technologiczna szansą wdrożenia produkcji udoskonalonego okna z PVC"

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.03.00-00-D81/12-00

Okres realizacji: 2013-2015

Opis projektu:

W ramach projektu spółka nabyła prawo do użytkowania nowatorskiej technologii wytwarzania okien z tworzywa sztucznego oraz maszyny i urządzenia niezbędne do jej wdrożenia. Wykorzystanie zakupionej licencji umożliwiło spółce włączenie do oferty okien charakteryzujących się lepszymi parametrami, takimi jak dźwiękoszczelność czy termoizolacyjność.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Informacji o projekcie udziela:

Paweł Łabacz

tel. 0-86 273-86-86

e-mail: almix.sc@op.pl


Więcej informacji o PO IG i Działaniu 4.3:

www.poig.gov.pl

www.mir.gov.pl

bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego


Rzetelna Firma